A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |              Strona Główna | Szukaj
Praca z rokiem: 

Publicznie dostępny wykaz danych

RODZAJ OPIS DOKUMENTU RODZAJ OPIS DOKUMENTU
Wnioski o wydanie decyzji Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Rejestry
Inne wnioski Zgłoszenia
Decyzje Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienia Koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Polityki, strategie, plany lub programy Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
Projekty polityk, strategii, planów lub programów Mapy akustyczne
Projekty innych dokumentów Świadectwa
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Sprawozdania
Inne raporty Deklaracje środowiskowe
Przeglądy ekologiczne Inne dokumenty
Prognozy oddziaływania na środowisko    

Dane sprzed roku 2011 znajdują się w archiwalnej wersji biuletynu pod adresem http://www.bios_old.tarnowskiegory.pl


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W|                                      Strona Główna  |  Szukaj  |  O serwisie